Ochotnicza Straż Pożarna w Bolejnach

 

Jednostka powstała w 1963 roku, a inicjatorami jej zalożenia byli :Jan Prusak, Stanisław Kordowski, Henryk Kulesza, Heronim Roman, Michał Kołodziejczuk, Stanisław Suchowiecki, Zygmunt Karpiński, Łachmański i Anielski.

Prezesami byli kolejno: Jan Prusak, Stanisław Suchowiecki, Roman Izydor, Stanisław Krajewski i Jan Romaniul, zaś naczelnikami: dh. Suchowiecki Stanisław, Szalik Jerzy i Gołębczyk Wojciech.

Pierwszy sprzęt to kilka węży, hełmów i motopompa M400. Sprzęt przechowywano w indywidualnym gospodarstwie rolnym. W latach 1964-1965 do budynku gminnego, w którym mieściła się świetlica wiejska dobudowano mały garaż - stanowiący lokum sprzętu strażackiego.

 

OSP Bolejny to aktywna jednostka w zakresie działalności szkoleniowej i prewencyjno-propagandowej. Bierze czynny udział w ćwiczeniach, koncentracjach gminnych, w zawodach sportowo pożarniczych różnych stopni i akcjach gaśniczych

Obecnie Jednostka Ochotniczej Straży  Pożarnej   w  Bolejnach  skupia w swoich szeregach    10  czynnych członków   w tym  4 członków posiada przeszkolenie  z  zakresu  ratownictwa  medycznego.  Prowadzi działania ratowniczo-gaśnicze na terenie naszej gminy  jak i powiatu  nidzickiego.  Na wyposażeniu posiada  lekki samochód  ratowniczo-gaśniczy  marki  „FORD TRANSIT 350M” zakupiony  w 2004 roku  z funduszy  gminy  i  Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych  RP  w  Warszawie , pojazd  ten wyposażony jest   w   agregat wysokociśnieniowy oraz  wyciągarkę.  Na wyposażenie jednostki  jest  następujący  sprzęt niezbędny  do prowadzenia działań ratowniczych :  motopompa pożarnicza „TOHATSU”, pompa pływająca typu „Niagara 1” , motopompa szlamowa „KOSHIN”,  przecinarka spalinowa   „STIHL TS 400”agregat  prądotwórczy  z  masztem  oświetleniowym , hełmy  strażackie  nowego typu atestowane  , drabinę  nasadkową  3 przęsłową, kurtki  „Sztormiaki” , buty  specjale  strażaka  10 par ,   ubrania koszarowe  4 częściowe 10 kpl. zestaw ratowniczy PSP-R1 i inny  sprzęt 

 


Ochotnicza Straż Pożarna w Frąknowie

 

Powstała w 1964 roku, jej założycielami byli: Kołakowski, Zgorzelski, Mieliwodzki, Gzikul oraz Brzusko. Funkcję Prezesa pełnili kolejno - Kołodziejski, Bolesław Tołoczko, Piórkowski, zaś naczelnika - Zgorzelski Józef, Gołębiewski Jan i Zgorzelski Mirosław.

  Ochotnicza  Straż  Pożarna  we Frąknowie   w 2004r. została przekształcona    na   jednostkę   typu „S”  ze względu na przekazany  im   lekki samochód  pożarniczy  marki „Żuk A-156” GLM 8 . W swojej jednostce skupia  20 członków  w tym 10 czynnych  , prowadzi działania  ratowniczo-gaśnicze  na terenie  gminy  Nidzica  i sąsiednich gmin.  Wyposażona została  w następujący  sprzęt :motopompę pożarniczą „TOHATSU” , pompę pływającą „Niagara 1” pilarkę spalinową do drewna, ubrania specjalne strażackie  10 kpl. , ubrania koszarowe 4 częściowe 10 kpl. ,   radiotelefony nasobne szt.4 ,  hełmy strażackie    szt.10 , toporki z futerałami  10 kpl. , pasy strażackie  z podpinkami 10 kpl. , prądownice wodne   4 szt. ,   buty specjalne strażaka  10 pary ,   węże tłoczne  10 szt. ,    kurtki „Sztormiaki”  6 szt. ,  buty gumowe wodery    2 szt.

 


Ochotnicza Straż Pożarna w Łynie

 

Na przełomiisław maja i czerwca 1945 roku powstała OSP Łyna, a inicjatorami jej utworzenia byli: Antoni Lempek, Kazimierz Brodecki, Bronisław Długinski, Zdzisław Czerwiński, Kazimierz Brodziński. Funkcję prezesa kolejno pełnili: Kazimierz Brodacki, Józef Walczak, Zdzisław Jaroszek i Murawski Czesław. Naczelnikami byli: Lempek Antoni, Murawski Ryszard, Gołębiewski Andrzej i Sobka Mirosław. Jednostka Ochotniczej  Straży  Pożarnej  w Łynie   prowadzi działania ratowniczo-gaśnicze  na terenie własnym  jak i powiatu  nidzickiego , w jednostce zrzeszonych jest   25 członków   w tym 16 czynnych.  Posiada na wyposażeniu samochód  pożarniczy   marki „Star 266” GBAM  do prowadzenia działań ratowniczych w trudnym terenie.  Pod  szczególnym  nadzorem  członków  OSP  Łyna  są  rezerwaty  przyrody  źródeł  rzeki  Łyny, oraz   Koniuszanka  I  i  II  . Wyposażona jest w następujący sprzęt:  motopompę  pożarniczą „TOHATSU” , pompę szlamową szt.1,pompę  pływającą  „Niagara 1” ,przecinarkę spalinową „STIHL TS 400”,pilarki spalinowe do drewna szt.2, aparaty powietrza nadciśnieniowe kpl.2,  buty specjalne strażaka   18 par  , ubrania koszarowe  4  częściowe  14 klp. , ubrania specjalne kpl.12,  12  szt.  hełmów  strażackich  nowego typu  z  atestem, 6  szt. kurtek „Sztormiaków”  , buty wodery pary 2 , zestaw ratowniczy PSP-R1, oraz inny sprzęt niezbędny do działań ratowniczych

 


Ochotnicza Straż Pożarna w Napiwodzie

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Napiwodzie powstała w 1947 roku, inicjatorami jej założenia byli: Małecki Jan, Osiecki Józef, Pejs Jan, Danelczyk Henryk, Zemanek, Stramski. Funkcję prezesa kolejno sprawowali: Małecki, Zemanek, Chmielewski, Reut i obecnie Andrzej Barwisz proboszcz miejscowej parafii. Naczelnikami kolejno byli: Jan Osiecki, Stefan Czarnecki i aktualnie Zbigniew Domański. Jednostka  Ochotniczej Straży Pożarnej  w Napiwodzie  skupia w swoich szeregach  25 członków   w tym   18 czynnych  , jednostka decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej  w  Warszawie  włączona została  do Krajowego Systemu  Ratowniczo-Gaśniczego  . Jest bezpośrednim zapleczem   Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej  Komendy Powiatowej Państwowej  Straży  Pożarnej  w  Nidzicy  ze względu na wyszkolenie , posiada  komplet przeszkolonych  ratowników z zakresu ratownictwa medycznego , także prowadzenie profesjonale działań  ratowniczych oraz wyposażenie  sprzętowe. Prowadzi działania ratowniczo-gaśnicze  na terenie  gminy , powiatu oraz  województwa  warmińsko-mazurskiego. Wyposażona jest  w dwa pojazdy pożarnicze , średni  samochód  pożarniczy  marki „ Mercedes-Benz ATEGO” GBA  i  średni  marki „Star 244”  GBAM  2,5/25/8. Ponadto   w  ostatnich 4 latach jednostka otrzymała   następujący  sprzęt : motopompę pożarniczą „TOHATSU”, pompy pływające  „Niagara 1”  szt.2 , pompy szlamowe szt.2  zestawy narzędzi  hydraulicznych  marki „Lukas” i „Holmatro”, agregaty prądotwórczy  z  masztami  oświetleniowymi  ,  pilarki spalinowe  do  drewna  szt.3 , przecinarkę  spalinową  , radiotelefony  nasobne typu  „Motorola” szt.4 , 16 kpl. ubrań koszarowych 4 częściowych ,  15 par butów specjalnych strażackich .  urządzenie  do mycia sprzętu  pożarniczego i pojazdów  , hełmy strażackie  nowego typu  atestowane  20 szt.  kurtki  „Sztormiaki” 10 kpl.  , aparaty powietrza   nadciśnieniowe 8 kpl.  sygnalizatory temperatury i bezruchu  8 szt., zestaw  ratowniczy PSP R1  kpl.2 ,   buty wodery  4 szt. i inny sprzęt niezbędny do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.